Czas na Radom!

We wrześniu 2016 roku do naszego programu dołączyły szkoły podstawowe z Radomia. Swoją przygodę z programem Ogarnij Inżynierię zaczęli od modułu dla klas czwartych „Tajemnice zielonych dachów”. 

Realizację modułu w szkołach poprzedziły 2 warsztaty dla nauczycieli - na pierwszym nauczyciele zapoznali się z tematyką modułu, wykorzystując zestawy doświadczalne odkrywali zjawiska pogodowe, konstruowali przyrządy pomiarowe oraz badali energooszczędność zielonych dachów. Na drugim warsztacie nauczyciele uczyli się modelować modele 3D oraz obsługiwać drukarkę 3D. 

Bardzo dziękujemy uczestnikom za entuzjazm, zaangażowanie i ciepłe przyjęcie w Radomiu! 

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 do programu dołączyły :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr  17 im. Przyjaciół Dzieci

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 im. Edmunda Bakalarza

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 23 im. Stefana Żeromskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 im. Lucjana Szenwalda

play